bigraphydr

banner2

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

اشخاصی که علامت تجاری ثبت شده آنها مورد ثبت قرار می گیرد، همچنین می توانند به ثبت علامت اعتراض کنند و تقاضای ابطال علامت مذکور را بنمایند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

در حقوق ایران، هم در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و هم در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقررات اعتراض به ثبت علائم تجاری نقض کننده و تقاضای ابطال آن پیش بینی شده است.

 

در قانون قدیم قانون گذار برای حمایت از حقوق دارنده در چنین مواردی، دو مقطع زمانی مختلف برای اعتراض پیش بینی نموده است. مقطع اول زمانی است که شخص درخواست ثبت علامت را تسلیم مرجع ثبتی نموده است اما هنوز تشریفات ثبت آن به پایان نرسیده است. مقطع دوم زمانی است که تشریفات ثبتی به پایان رسیده است اما ذینفع متوجه تقاضای ثبت آن شده است که در این صورت نیز حق اعتراض او با رعایت تشریفات قانونی محفوظ باقی خواهد ماند. ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در اینباره مقرر می داشت:

« اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1-کسانی که به آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.

2- کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباها دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد....»

ماده 37 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز در اینباره مقرر می دارد: «هر ذینفع می تواند حداکثر تا 30 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید...»

بنابراین، یکی از ضمانت اجراهای مدنی در حقوق ایران، چه در قانون سابق و چه در قانون فعلی، که برای حمایت از حقوق مالک واقعی علامت، در مرحله قبل از ثبت علامت می تواند درخواست «ابطال تقاضای ثبت» و در مرحله پس از آن با رعایت تشریفاتی «درخواست ابطال ثبت» علامت تجاری را داته باشد که به ذکر آن خواهیم پرداخت.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی