bigraphydr

banner2

استفاده عملی از علامت |دفتر حقوقی موکل

 پس از آنکه علامت تجارتی با رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسید مالک آن حق استفاده انحصاری از آن را دارد و می تواند کالاها و خدمات خود را به وسیله آن به عموم عرضه کند تا بدینوسیله کالاها و خدمات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد. این چهره از حق به چهره اقتصادی معروف است یعنی دارنده علامت حق استفاد انحصاری از منافع اقتصادی علامت خود را داراست.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

. اما در برخی از کشورها ثبت علامت تجارتی مشروط است به استفاده یا قصد استفاده از علامت در طبقه ای از کالاها که فعالیت متقاضی یا موسسه نیز در همان طبقه و یا شبیه به همان طبقه باشد. بنابراین در چنین وضعیتی نمی توان علامت را ثبت و تا انقضا مدت اعتبار آن از علامت استفاده ننمود. منظور از استعمال علامت این است که مالک علامت حق دارد آن را بر روی کالاها، ظروف کالاها، بسته بندی، برچسب و از این قبیل موارد به کارببرد و نیز حق دارد کالاها را با آن علامت به بازار عرضه کند. همچنین مالک حق استفاده از علامت در تبلیغات، اسناد و بروشورهای تجارتی را دارد. این استعمال باید حقیقی باشد و نه بهانه ای برای حفظ حقوق مالک.

علامت تجارتی ثبت شده، علی القاعده می باید با همان وضعیت و شکلی که به ثبت رسیده است مورد استفاده قرار گیرد. مطابق قسمت ج ماده 5 کنوانسیون پاریس «اگر صاحب علامت تجارتی آن علامت را در یکی از کشورهای عضو این اتحادیه به صورتی ببرد که از لحاظ عناصر با شکل ثبت شده مغایر باشد ولی صفت مشخصه علامت ثبت شده را تغییر ندهد، این کار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد» پس مطابق این بند تغییر شکل جزئی علامت موجب ابطال علامت نیست مگر آنکه موجب تغییر وضعیت مشخصه گردد. با توجه به اینکه ایران و انگلیس به این کنوانسیون پیوسته اند، همین حکم در ایران و انگلیس قابل اجراست؛ گرچه در حقوق داخلی انگلیسی، تغییر جزئی علامت به همان نحوی که در کنوانسیون پذیرفشته شده، نیز مورد قبول واقع شده است و در صورتی که علامت با عناصری متفاوت مورد استفاده قرار گیرد و موجب تغییر مشخصه ی وجه تمایز علامت ثبت شده نشود، موجب ابطال و بی اعتباری علامت نمی شود؛ مثلا اگر علامت « Huggers» به جای علامت «Huggars» برای کفش استفاده شود، این تغییر از موجبات ابطال محسوب نشده است.

اما در حقوق ایران، به نحوی استفاده از علامت، که به صورت استعمال واقعی باشد یا خیر، صراحتا در قانون و آیین نامه اشاره ای نشده است. در کشور ما در صورتی که صاحب علامت پس از ثبت آن تغییری در علامت بدهد که صفت ممیزه آن را از بین ببرد. این امر باعث ابطال و سلب حمایت از آن خواهد شد. قانون سابق الصراحه تعیین تکلیف کرده بود ماده قانون مزبور مقرر می داشت: «هر تغییری که در خود علامت و یا در هر نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود داده شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد والا قابل حمایت نخواهد بود.» تغییرات صورت گرفته به موجب ماده همان قانون می بایست در روزنامه رسمی اعلان گردد. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجارتی مصوب 86، به موجب ماده 48 صرفا تغییر در مالکیت علامت تجارتی را مورد توجه قرار داده است که از موارد کاستی های این قانون می توان محسوب نمود.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی