bigraphydr

banner2

تداخل علامت تجاری و طرح صنعتی |دفتر حقوقی موکل

کلا صورت می گیرد و این گونه استدلال شده است که اشخاص به طور معمول شکل محصول را به عنوان مبدا کالاها و علامت تجاری تلقی نمی کندد .

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

علامت تجاری نیز همانند طرح صنعتی می تواند ترکیبی از خطوط یا رنگ ها و یا شکلی سه بعدی باشد و در نتیجه امکان تداخل این دو موضوع و ثبت مغرضانه یک علامت تجاری در غالب یک طرح صنعتی و یا بالعکس وجود دارد و محتمل است شخصی از ثبت طرح صنعتی یا علامت تجاری خود جهت ممانعت از فعالیت صاحب علامت تجاری یا طرح صنعتی استفاده نماید که این موضوع را با بیان نمونه واقعی و ارای صادره مورد بررسی قرار می دهیم .

از سوی دیگر امکان بررسی طبقات و خدمات مشابه در علائم تجاری و طرح های ثنعتی وجود ندارد و در قانون ایران نیز امکان ابطال یک طرح صنعتی به لحاظ نقض حقوق علامت تجاری و شباهت گمراه کننده ان با علامت یا بالعکس ، پیش بینی نشده است . در واقع با توجه له اینکه در حال حاظر منعی برای ثبت طرح صنعتی به عنوان علامت تجاری وجود ندارد اشخاص می توانند قلمرو حکایت از طرح صنعتی را به لحاظ زمانی از 15 سال به مدت زمان نا محدودی افزایش دهند در حالی که از طرح صنعتی نباید بیش از 15 سال حمایت به عمل اید و چنین سو استفاده ای از قانون باعث تضییع حقوق جامعه و ایجاد انحصار ناموجه خواهد شد . البته علیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی ، ممکن است که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول به گونه ای باشد که دارای وجه تمایز باشد به نحوی بتواند میان کالاهای سایر بنگاه ها تمایز ایجاد کند که در این صورت به عنوان علامت تجاری سه بعدی قابل ثبت خواهد بود .

در شرایط کنونی ، چنانچه معیار اساسی ایجاد وجه تمایز برای ثبت یک نشان به عنوان علامت تجاری به درستی اجرا شود خیلی از طرح های صنعتی چون قابلیت ایجاد تمایز بین کالاها را ندارد بنابراین به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نخواهد بود . ماده 2 قانون علائم تجاری المان مقرر داشته که حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مانع از ان نخواهد بود که به موجب سایر مقررات قابل اعمال و حمایت نباشد : بنابراین از نقطه نظر قانون این کشور نشانی که به عنوان علامت تجاری به ثبت رسیده است چنانچه شرایط لازم را داشته باشد می تواند به عنوان طرح صنعتی نیز به ثبت رسیده و مورد حمایت واقع شود . از طرفی طبق ماده 13 قانون مزبور علامت تجاری ثبت شده به دلیل وجود حق مقدم ناشی ز سایر مصادیق صنعتی از جمله طرح صنعتی قابل ابطال می باشد .

نمونه پرونده :

در پرونده مطروحه از سوی اقای میرحمزه محمدی علیه متهمین اقای اصغر و خانم ... و اقای میثم سلمان پور به اتهام جعل مهر یا علامت ادارات یا موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، شاکی با استناد به علامت ثبتی خود که توصیف ان عبارت است از تصویر گل های قرمز با برگ های سبز روی زمینه سفید و همچنین علامت تصویر گل های ابی با برگ های قهوه ای روی زمینه سفید و نواری ابی رنگ در بالا و پایین گل ها به صورت حاشیه ، مطرح نموده که متهمین بر روی محصولات خود از ان استفاده نموده اند . دادسرای رسیدگی کننده نیز حسب علامات شاکی و نمونه کالاهای مشتکی عنه ، اقدام به صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه نموده و دادگاه پس از بررسی دلایل و مدافعات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است .

رای دادگاه :

(..... اولا با عنایت به گواهی های ثبت رسمی علائم تجاری شاکی به شماره های 194139 مورخ 25/6/91 و 194127 مورخ 25/6/91 صرفا در محدوده طبقات خود مورد حمایت قانون هستند و حتی به عنوان علامت تجاری در خارج از طبقات ثبتی مورد حمایت قانون هستند و حتی به عنوان علامت تجاری در خارج از طبقات ثبتی مورد حمایت قانون نیست زیرا اصل بر ازادی افراد و ازادی تجاری ان ها است و ایجاد محدودیت صرفا در محدوده قید مقید قابل اعتنا و اثر بخش است .

ثانیا متهمان از علامت تجاری به عنوان نشان تجاری و از گل در روی پارچه های خود به عنوان طرح صنعتی استفاده نموده اند و این امر در عکس ها و تصاویر ماخوذه به شرح برگ 44 پرونده انعکاس کامل دارد و دارنده علامت تجاری نم تواند از ان به عنوان طرح صنعتی استفده نموده و برای افرادی که در قالب طرح صنعتی استفاده می نماید ایجاد محدودیت نماید زیرا موضوعات علامت تجاری با طرح صنعتی استفاده می نماید ایجاد محدودیت نماید زیرا موضوعات علامت تجاری با طرح صنعتی دو امر متفاوت از هم بوده .

نمی توانند با هم تداخل داشته باشند و شرایط قانونی در جهت حمایت از دارندگان ان دو ذاتا متغایر هم هستند و به عبارت واضح تر در قانون فعلی ایران و ختی اسناد بین المللی ماهیت حقوقی علامت تجاری نمی توانند برای کسانی که با همان اسم یا علامت تجاری صرح های صنعتی ارائه می دهند محدودیت ایجاد نماید ثالثا متهمان از علامت تجاری متعلق به خود به نام ثروت با اجرا دیگر در کنار ان استفاده نموده که برخی از ان ها نیز طرح صنعتی و برخی دیگر از گل های عام هستند و بر اینده کلی ان ها به نحوی نیست که موجبات گمراهی مشتریان در تشخیص مبدا تولید را فراهم نماید علیهذا نظر به مراتب بالا و مجموعه عکس ها و تصاویر ما خوذه به عنوان طرح صنعتی استفاده کرده اند نه نشان تجاری و این امر نیز از حقوق انحصاری شاکی محسوب نمی شود فلذا با رعایت قاعده اصاله البرانه ومستندا به ماده 177 قانون ایین دادرسی کیفری با رد کیفر خواست رای بر برائت انان صادر و اعلام می نماید کالاهای توفیقی به متهمان مسترد و از خط تولید ان ها رفع توفیق شود ....) این را در مرحله تجدید نظر تایید گردیده است .

تحلیل رای :

1-همان گونه که در مقدمه این مبحث بیان گردیده است ، با توجه به این که طرح و علامت دو مقوله جداگانه محسوب می شوند امکان تداخل واقعی و حق ان دو وجود ندارد اما در بسیاری از موارد اشخاص سودجو با شبیه سازی طرح در قالب علامت تجاری و یا بالعکس در صدد جلوگیری از فعالیت سایرین و رقبا بر امده و بدین وسیله موجبات تداخل در این دو موضوع را فراهم می نمایند و در عمل و در رویه ثبتی نیز امکان بررسی سوابق در سایر ادارات وجود ندارد و حتی در فرض وجود چنین امکان دسترسی ، چنین استنادی فاقد وجاهت قانونی می باشد به عبارت دیگر ، امکان عدم پذیرش یک علامت تجاری به لحاظ شباهت با یک طرح صنعتی یا بالعکس چه از لحاظ قانونی و چه از لحاط شکلی و اداری وجود ندارد .

2-لازم به ذکر استهر چند که اصل بر این است که از علائم تجاری در رابطه با استفاده ای ای که در حوزه علائم تجاری باشد حمایت به عمل می اید و طبق بند ب ماده 40 قاون ثبت شده زمانی نقض شده تلقی می شود که استفاده به عنوان علامت باشد و موجب گمراهی مشتریان نیز گردید ، لیکن مالک علامت تجاری ثبت دشه با استناد به قاعده منع رقابت نامشروع در حقوق مالکیت صنعتی از مجرای حقوقی درخواست منع استفاده از علامت به عنوان طرح صنعتی را نموده و خسارات وارده را دریافت نماید . انچه مسلم است تعارض حقوق علامت تجاری ثبت شده با استفاده به عنوان طرح واجد ضمانت اجرای کیفری نیست .

3-در تعارض میان علائم تجاری و طرح های صنعتی به دو ملاک مهم باید توجه شود و چنانچه این دو ملاک محقق گردد رفع تعارض به نفع علامت تجاری یا طرح صنعتی حسب مورد ضروری خواهد بو ملاک توجه به حق مکتسبه مقدم می باشد و ملاک دوم احراز گمراهی برای مشتریان و مصرف کنندگان می باشد : بنابراین چنانچه از علامت تجاری ثبت شده مقدم به عنوان طرح صنعتی استفاده گردد و این استفاده به نحوی باشد که موجب گمراهی مشتریان نسبت به مبدا کالاها گردد در این صورت باید از علامت تجاری در مقابل طرح صنعتی حمایت به عمل اید در ما نحن فیه حق مکتسبه مقدم وجود داشته است لیکن چون گمراهی مشتریان احراز نگردیده است می تواند به درستی رای صادره معتقد بود .

4-حال با عنایت به موارد فوق الذکر ، رای دادگاه صادرکننده که این دو موضوع راجدا نموده و امکان ایجاد انحصار در طرح و محصولات وابسته به طرح را از طریق گواهی ثبت علامت تجاری ، به شاکی نداده است ، رایی منطبق بر روح قوانین و عدالت قضایی می باشد .

 بیشتر بخوانید

نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی