bigraphydr

banner2

ابطال علامت تجاری پس از ثبت |دفتر حقوقی موکل

وفق ماده 41 قانون ثبت اختراعات ؛ طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هر ذینفعی می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید . در این صورت باید ثبت کند مفاد بند ( الف ) ماده ( 40 ) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است . ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت ان موثر است و اگهی مربوط به ان نیز در اولین فرصت ممکن است منتشر می شود .


 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

وفق قسمت اخر ماده 60 قانون ایران علاوه بر مالک علامت هرگاه ثابت شود دارنده اجارزه استفاده از مالک درخواست نموده که برای خواست معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته ان را انجام دهد دادگاه می تواند علاوه بر دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و با تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید .

یکی از ارکان دعوی ، صاحب حق یا ذینفع بودن می باشد و در صورتی که اشخاص فوق با رعایت موارد قانونی اقدام به طرح دعوی ننمایند . دعوی محکوم به رد می شود .

گاهی نقض علامت از طریق ثبت علامت مشابه و استعمال با تغییرات جزیی و شبیه به علامت تجاری دیگری می باشد که در این موارد نیز دادگاه رسیدگی کننده در صورت تشخیص ثبت مغرضانه علامت برای تغییر جزیی ان و شبیه سازی ان با علامت تجاری معروف دیگر ، اقدام به ابطال علامت تجاری می کند . در اینجا ضمن ارائه یک نمونه رای به بررسی امر پرداخته می شود .

 

رای دادگاه :

( نظر به اینکه علامت خوانده شامل کملات غزال سرا به فارسی و عربی و لاتین است حال انکه علائم تجاری خواهان از جمله علامت شماره 989553 متشکل از تصویر دو غزال داخل یک کادر و کلمات دو غزال به لاتین است که در صورت استفاده صحیح خوانده از علامت خود فاقد شباهت گمراه کننده با علائم تجاری خواهان است و نحوه استفاده خوانده از علامت که خواهن مدعی شباهت با علامت تجاری خود است تاثیری در ماهیت علامت ثبت شده ندارد و استناد وکیل خواهان به ارای صادره کیفری و تعهد خوانده به عدم استفاده از ان ناظر به عدم استفاده از بسته بندی مشابه لوگوی چای دو غزال بوده که در این صورت باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد اما در مانحن فیه حسب مدافعات وکلای خوانده موکل از علامت ثبت شده خود که شامل کلمات غزل سرا می باشد استفاده می کند که فاقد شباهت گمراه کننده با علامت خواهان است بنابراین دعوی خواهان به لحاظ عدم انطباق با شوق ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال ان صادر و اعلام می گردد ...))

 

این رای در دادگاه تجدیدنظر ، مورد نقض قرار گرفته و منجر به دادنامه ذیل الذکر گردیده است :

اینکه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابزاری وکلای طرفین به عقیده این دادنامه معترض عنه با جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد اولا – علامت مبحوث عنه با علائم تجدیدپذیر خوانده از حیث نگارش و تلفظ دارای شباهت می باشند که با توجه به مشترک بودن محصولات تولیدی فیه مصرف کنندگان در تمیز محصولات طرفین و منشا تولید ان ها دچار اشتباه خوانده شد ثانیا – با توجه به مستندات ابزاری تجدید نظر خواه خصوصا ارای کیفری و حقوقی مظبوط در پرونده ثبت علامت با سوءنیت صورت گرفته و اقدامات تجدید نظر خوانده از مصادیق رقابت مکارانه تجاری تلقی می گردد و به استناد مواد 6 مکرر بند 3 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس و 62 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری برای اقدامات تجدیدنظر خوانده که مغایر حق مکتسب تجدیدنظر خواه ضمانت اجرایی جز ابطال علامت تجاری متصور نمی باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی و به استناد ماده 198 قانون مرقوم ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می گردد انگاه با توجه به استدلال و استناد یاد شده ادعای خواهان بدوی را وارد دانسته حکم به ابطال علامت تجاری خوانده بدوی را صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است .

 

 

تجزیه و تحلیل رای :

رای داگاه بدوی و استدلال صورت گرفته در ان نظر صحیح نمی باشد چرا که فارغ از اینکه خوانده در عمل از علامت تجاری ثبت شده موضوع دعوا به چه شکلی استفاده می نماید . با توجه به شهرت و معروفیت علامت دو غزال ، سابقه دعاوی کیفری فی مابین طرفین و تعهد خوانده مبنی بر عدم استفاده از علامت ، مطرح بودن سوءنیت خوانده در ثبت ، طبق توصیف به عمل امده از علائم تجاری خواهان و خوانده ، علامت تجاری ثبت شده خوانده در قیاس با علامت خواهان گمراه کننده می باشد . رای بدوی از این لحاظ اشعار داشته نحوه استفاده خوانده از علامت نمی تواند تغییری در ماهیت علامت تجاری ثبت شده ایجاد نماید ، فارغ از نتیجه گیری دادگاه موجه به نظر می رسد؛ بنابراین اگر علامت ثبت شده به نحوی که ثبت شده گمراه کننده نباشد لیکن مالک علامت ثبت شده به نحوی استفاده نماید که موجب گمراهی گردد ، در این صورت ذینفع می تواند درخواست منع استفاده علامت را به نحو معمول ، از دادگاه بنماید لیکن ضمانت اجرای چنین تخلفی ابطال علامت ثبت شده نخواهد بود . دادنامه تجدید نظر از ان جهت که گمراهی را مورد تصدیق قرار داده وسوءنیت خوانده را احراز و بدان استناد کرده و منع رقابت غیر منصفانه را نیز مورد لحاظ قرار داده است مورد تایید می باشد لیکن همان طور ک فوقا اشاره گردید استناد دادگاه به نحوه استعمال خوانده از علامت جهت توجیه ابطال علامت چندان موجه نمی باشد ؛ که ذیلا اراء دادگاه تجدیدنظر در این خصوص تحلیل و ارائه می شود .

 بیشتر بخوانید

نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی