bigraphydr

banner2

ثبت بین المللی علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل

جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ می باشد.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

این سیستم از طریق دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق علایم تجارتی اتباع خویش در سایر کشورها، می تواند عضو موافقت نامه، پروتکل و یا هر دوی آن ها گردد. روند ثبت بین المللی علایم، روندی مشابه ثبت بین المللی اختراع بوده و تقریباً همان مزایا را دارد.

موافقت نامه مادرید که در سال ۱۸۹۱ معتقد شد و آخرین بار در سال ۱۹۷۹ اصلاح گردید و پروتکل در سال ۱۹۸۹ با هدف ایجاد انعطلاف بیشتر در نظام یا ترتیبات موافقت نامه مادرید و سازگارتر ساختن آن با قوانین داخلی کشورهایی بود که نمی توانستند به موافقت نامه مذکور بپیوندند این دو معاهده از یکدیگر استقلال دارند و کشورها می توانند به هر یک از آن ها یا به هر دوی آن ها بپیوندند.

در قالب نظام مادرید، با ثبت بین المللی یک علامت که به منزله ثبت آن در کشورها یا طرف های متعاهد برگزیده می باشد، کسب حمایت برای یک علامت در تعداد زیادی از کشورها میسر می گردد.

یک علامت فقط وقتی می تواند موضوع اظهارنامه ثبت بین المللی قرار گیرد که قبلاً در «اداره علایم تجاری» (موسوم به اداره مبدأ) طرف متعاهدی که متقاضی با آن ارتباط لازم را دارد، به ثبت رسیده باشد. با این حال، اگر کلیه کشورهای نامبرده در اظهارنامه بر اساس پروتکل موافقت نامه مادرید تعیین شوند، تقاضای ثبت بین المللی می تواند فقط پس از ارائه تقاضانامه ثبت به اداره مبدأ انجام گیرد.

در اظهارنامه بین المللی، طرف های متعاهدی که کسب حمایت در آن ها مورد نظر است، باید برگزیده یا نام برده شوند. بعداً می توان این فهرست را افزایش داد.

وقتی که دفتر بین المللی وایپو یک اظهارنامه بین المللی را دریافت می کند، آن را از نظر انطباق با شرایط مذکور در موافقت نامه مادرید، پروتکل آن و آیین نامه مشترک آن ها بررسی می کند. این بررسی به مسائل تشریفاتی و شکلی، مثل طبقه بندی و قابل فهم بودن فهرست کالا و یا خدمات محدود می شود و بررسی مسائل ماهوی، مثل قابل حمایت بودن علامت یا عدم تعارض آن با علایم قبلی به یکایک طرف های متعاهد برگزیده مربوط می شود. اگر هیچ نقصی در اظهارنامه بین المللی وجود نداشته باشد، دفتر بین المللی وایپو علامت مذکور را در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسانده، ثبت بین المللی را در مجله علایم بین المللی وایپو منتشر نموده و آن را به یکایک طرف های متعاهده برگزیده ابلاغ می کند و آن ها با طی روندی مشابه علایم داخلی، مبادرت به ثبت یا رد علامت کرده و آن را از طریق وایپو به کشور مبدأ و سپس به متقاضی اعلام می کند.

 بیشتر بخوانید

نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی