bigraphydr

banner2

اقسام علایم تجاری| دفتر حقوقی موکل

اشکال علایم تجاری

با توجه به تعاریف صورت پذیرفته از علایم یا نشان های تجاری می تواند به اشکال مختلفی را تجاری در معرفی کالاها یا خدمات جلوه نماید که در این راستا با تقسیم نمودن این اشکال بدو بخش علایم سنتی و علایم جدیدبا نوین در جهت فهم بهتر از علایم تجاری به ارایه آن می پردازیم.

الف-علایم سنتی

اینگونه نشان ها ، علایمی باز میگردد که از مدتها قبل در کشورهای مختلف مورد شناسایی واقع شده اند و امروزه نیز بخش قابل توجهی نیز به اینگونه علایم اختصاص دارد و در حقوق ایران اینگونه علایم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.اکنون به ارایه اینگونه علایم بهمراه مثال راجع به آن می پردازیم:

بنداول-علایم بیانی و قابل کتابت.

اینگونه علایم که از قرارگیری حروف الفبا در کنار یکدیگر تشکیل می گردد به جرات می توان بیشترین تعداد از اشکال علایم تجاری محسوب می گردد بنحوی که هر روزه و در زندگی روزمره با آن سروکار داریم عبارت است از نام گذاریها شامل واژه های زبان رایج،واژه های خارجی،نام های خانوادگی، شعارها و کلمات قصار و... می باشد .در قانون سابق 1310 با آوردن واژه حرف و عبارت ناظر بر این دسته است.قانون جدید با آوردن عبارت هر نشان قابل رویت این موارد را شامل می گردد. در موافقتنامه تریپس نیز با آوردن واژه کلمات شامل اسامی مشخص و حروف ناظر بر این دسته است. بعنوان مثال صابون عروس، پنیر کاله،کداک، داروخانه حقیقت،ساندویچ هایدا ،علامت کوکاکولاو ... ناظر بر این دسته دانست.

بنددوم-اعداد و حروف

امروزه اعداد نیز در کنار کلمات از دیگر اشکال متدوال نشان های تجاری بشمار می رود که در قانون سابق به آن صراحتاً تصریح شده بود و در قانون جدید نیز با ارایه تعریف از علامت آنرا مورد شناسایی قرارداده است.در موافقتنامه تریپس نیز از عدد و حروف بموجب ماده 15 مورد تاکید قرارداده است.بعنوان مثال عدد206 در ارایه محصولات پژو،عدد 777 جهت نشان دادن محصولات آرایشی و بهداشتی و یا استفاده از حرف z برای نشان دادن لباسهای کودکانه،B.M.Wجهت معرفی تولیدات اتومبیل در این دسته قرار می گیرند

بندسوم-علایم تصویری

ایندسته از علایم که نشانه های غیر نوشتاری هستند شامل الگوها،تصاویر،برچسبها،علایم مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظروف کالاها یا خدمات، ترکیب رنگها و.... را شامل گردد.در قانون سابق بموجب ماده 1 صراحتاً از نقش، تصویر ،مهر و لفاف آنرا مورد شناسایی قراداده بود و چنانچه اشاره شگت با توجه به اینکه اینگونه علایم بینایی و بصری هستند بموجب قانون جدید نیز مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد.در موافقتنامه تریپس نیز ایندسته بشرح مندرج در ماده 15 موافقتنامه با آوردن عبارت«عناصر تصویری،ترکیبی از رنگها» آنرا مورد تاکید قرار داده است. بعنوان مثال علامت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،علامت سن رافائل در کشور فرانسه و ...در این دسته اند.

بند دوم-علایم جدید

نام گذاری این دسته از علایم بعنوان علایم جدید صرفاً براساس شناسایی موخر این قبیل نشانها در قوانین گشورها و اسناد بین المللی است که در سابق بجهت عدم تداول آن و در نتیجه عدم ضرورت شناسایی این قبیل علایم مورد توجه قرار نگرفته اند.امروزه علائمي ايجاد شده اند که از طريق قواي حسي درک مي شوندو مادی نیستند.اين موارد درقانون کشور ما ذکر نشده است ولي قوانين مالکيت صنعتي اغلب کشورهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا پذيرفته اند که «علائم صوتي چون صداها و جملات آهنگين » مي توانند مانند يک علامت تجاري مورد حمايت قرارگيرند.

1-4) علائم صوتي: علامت تجاري ممکن است به صورت صوتي معرفي گردد. مانند: «آهنگ هاي موسيقي» براي تبليغ کالا که از راديوو تلويزيون و گاهي به همراه شعر پخش مي شود. .امروزه در بسیاری از کشورها هنوز علایم آهنگین مورد پذیرش قانونگذار قرار ندارند. در ایران این دگرگونی نه تنها در قوانین انعکاس نیافتاده است،بلکه هنوز برخی از خود سوال می کنند که چگونه می توان اجرای تشریفات ثبت نسبت به اینگونه علایم تحقق بخشید؟چنانچه پیشتر اشاره گشت در قانون جدید این قبیل علایم مورد شناسایی و قابل حمایت قرار نگرفته اند.

2-4) علائم بويايي: در گذشته پیامهای تبلیغاتی تنها بر دو حس بینایی و شنوایی اثر می گذاشتند و بقیه حواس پنجگانه مورد توجه نبودند اما درسالهاي اخير، نوع جديدي از علائم به ثبت مي رسند که از آن جمله علائم بويايي است. مثلاً برخي شرکت ها، کاغذهاي توليدي خود را با طعم توت فرنگي و يا عطر خارجي، به بازار عرضه مي کنند ومشتري با استشمام عطر آن کاغذ، کالا رااز کالاي موجود دربازار تشخيص مي دهد . آمريکا از سال 1993 ثبت اين نوع علامت را پذيرفته است. اینگونه علایم در قانون جدید قابل حمایت قرار نگذفته اند در حالیکه شناسایی و حمایت از این قبیل علایم بموجب موافقتنامه تریپس برای کشورهای سازمان تجارت جهانی امکان پذیر است و موافقتنامه مزبور ممانعتی از این حیث را برایشان ایجاد نمی کند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی