علائم تجاری

هدف و رسالت دفتر

همانگونه که از نام «دفتر خدمات حقوقی موکل» بر می آید، چشم انداز وسیع در اهداف دفتر را می توان ارائه خدمات حقوقی نسبت به موکلین و کاربران دفتر دانست. ولی، برای تحقق ملموس این چشم انداز، دفتر خدمات حقوقی موکل رسالت خود می داند که از یک سوی اهتمام داشته باشد تا در زمینه ی متنوع حقوقی  اقدام به اطلاع رسانی و گسترش آگاهی های عمومی در جهت شناخت اشخاص از حقوق قانونی خود از طرق متنوعی نظیر  وبسایت،کانال تلگرام،سامانه خدمات مشاوره تلفنی(صدای موکل) و ... نماید تا اشخاص پس از شناخت از حقوق خود، آگاهانه اقدام نمایند؛  و از سویی دیگر با توجه به آنکه امروزه مسائل حقوقی خود دایره وسیعی را در بر گرفته که لازمه آن داشتن تخصص در زمینه های متنوع حقوقی است که این امر از عهده همگان بر نمی آید و بالاتر از آن بر این اعتقادیم که با داشتن صرف تخصص و ثبوت حق، بمنزله اثبات  آن حق بشمار نمی رود و بایستی حقوق مکتسبه اشخاص در مقام چالش و تنازع، عملاً اثبات نمود و به آن جامه عمل پوشاند و این امر ضرورت استفاده و مراجعه به وکلای دادگستری را می طلبد، بر آن شدیم  خدمات حقوقی خود را بر دو امر اسنوار سازیم:

مرحله ثبوتی:

  1. خدمات مشاوره حقوقی: خدمات مشاوره حقوقی دفتر از سه طریق حضوری ،تلفنی( سامانه صدای موکل) و آنلاین( دریافت مشاوره از طریق وبسایت،شبکه های اجتماعی بالاخص تلگرام و لاین ) میسر است که در این قسم همچنین اشخاص می توانند با مراجعه به بخش « ثبت پرونده» و ارسال مدارک و منضمات مربوطه از طریق وبسایت، از نتایج  بررسی مدارک اعضای دفتر اطلاع یافته و با شناخت از آثار حقوقی و پیشرفت کار، آگاهانه . مسیر درست را انتخاب نمایند.
  2. خدمات تنظیم لوایح حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و ....
  3. خدمات تنظیم قرارداد، بررسی قرارداد و .....

مرحله اثباتی:

  1. پذیرش وکالت از موکلین در دعاوی در مقام احقاق حق موکلین اعم از مرحله طرح دعوی و شکایات و یا دفاع در قبال اتهامات و دعاوی مطرح شده علیه موکلین در مراجع قضایی و ثبتی
  2. پذیرش وکالت در مقام ثبت علایم تجاری(برند) ، طرح های صنعتی، اختراعات، طرح های صنعتی در سطح ثبت داخلی و بین المللی
  3. پذیرش وکالت در مقام ثبت شرکتها، انحلال، تغییرات و ....
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید