banner2

آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود

«ا شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشكیل شده و هر یك از شركاء بدون این كه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت، مسئول قروض و تعهدات شركت است» (مفاد ماده 94 قانون تجارت(

بنابراین در شركت با مسئولیت محدود شركاء تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شركت ندارند و مانند شركت سهامی مسئولیت آن‌ها محدود است به سرمایه‌ای كه در شركت گذاشته‌اند، منتهی آورده آنان كه سهم‌الشركه نامیده می‌شود به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله نمی‌باشد.

نكاتی كه از این تعریف به دست می‌آید:

  • سرمایه به سهم الشركه تقسیم شده نه به سهام و در شركت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم الشركه صادر نمی‌شود.
  • مسئولیت شركاء در مقابل دیون و قروض شركت در حدود سهم الشركه‌ای است كه هر شریك سرمایه‌گذاری نموده است.
  • سهم الشركه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.
  • شركت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشكیل می‌گردد.

  شركت با مسئولیت محدود گرچه شركت سرمایه‌ است، ولی شخصیت شركاء نیز در شركت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشكیل می‌شود كه با یكدیگر آشنا هستند. كلیه قوانین انتقال آزادانه سهم‌الشركه را منع نموده و منوط به تصویب اكثریت شركاء می‌نمایند. ولی محدودیت مسئولیت شركاء به سهم‌الشركه باعث شده است كه برخی  برای فرار از مسئولیت و جدا كردن امور شركت از امور شخصی خود مبادرت به تشكیل چنین شركت‌هایی نمایند تا در صورتی كه عملیات شركت زیان آور باشد متحمل زیان‌های وارده نگردند. به این ترتیب برای كارهای كوچك كه سرمایه زیادی لازم نیست و شركاء میل ندارند اشخاص خارج وارد شركت شوند.

به جای شركت سهامی، شركاء؛ مبادرت به تشكیل شركت با مسئولیت محدود می‌نمایند مخصوصاً كه در اغلب كشورها تشكیل شركت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتی كه تشكیل شركت با مسئولیت محدود آزاد است و شركاء، آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شركاء اصلی می‌توانند مدیریت شركت را برای خود به طور نامحدود تأمین نمایند. و عملاً‌ همواره امور شركت را در دست داشته باشند.

اصول شركت با مسئولیت محدود

  • تصریح نوع شركت در نام شركت.
  • محدودیت مسئولیت شركاء.
  • آزاد نبودن انتقال سهم الشركه.
  • عدم انحلال شركت در صورت فوت یا ورشكستگی شركاء.
  • لزوم رعایت تشریفات زیادتر؛ در صورتی كه تعداد شركاء از 12 نفر تجاوز كند.

شخصیت حقوقی شركت با مسئولیت محدود و مدت آن

  شركت با مسئولیت محدود شركتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح كه فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشكیل شود. تشكیل این نوع شركت برخلاف شركت سهامی، نیازی به تشریفات پیچیده ندارد، بلكه كافی است دو نفر شریك وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع كرده، تسلیم نمایند تا شركت تشكیل شود. شركت، دارای اسم مخصوصی است كه باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود»باشد وإلا در مقابل اشخاص ثالث، شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات این نوع شركت خواهد بود.

«اسم شركت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركاء‌ باشد و إلا شریكی كه اسم او در شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را خواهد داشت» (مفاد مادۀ 95 قانون تجارت)

در مورد مدت شركت در قانون تجارت ایران ذكری به عمل نیامده و معمولاً شركاء به هنگام تشكیل شركت، مدت آن را نامحدود قید می‌نمایند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی