وکیل طلاق

 • جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

  بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

 • جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

  بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

 • مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می‌تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می‌شود.

 • اثر زمانی عدم تمکین(نشوز)بر پرداخت نفقه

  در این نوشتار به اثر زمانی عدم استحقاق نفقهدر صورت ارایه حکم عدم تمکیندر حق زوج می پردازیم و به این سوال می پردازیم که چنانچه زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین گردد و متقابلا زوجه مبادرت به طرح دعوی نفقه شده باشد، آیا زوج نسبت به زمان قبل از صدور اجراییه تمکین ، تکلیف بر پرداخت نفقه بطورکلی از زمان عقد ساقط می گردد یا تا زمان صدور اجراییه ، پرداخت نفقه بر دوش زوج باقیست و از آن زمان به بعد دیگر تکلیفی بر پرداخت نفقه ندارد؟
  دکتر علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستریبعنوان وکیل طلاقدر دعاوی خانوادگی نظیر طلاق،مهریه، نفقه و... خانوادگی بیان می دارد :
  توضیح آنکه از جمله حقوق زوجین نسبت به یکدیگر ، حق بر تمکین بر دیگری است بدین معنا که زوجین بر مبنای حسن معاشرت نسبت به یکدیگر، بایستی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند. تمکین که در عرف و دکترین حقوقی به دو جنبه تمکین عام( وظایف عام زوجیت) و تمکین خاص( برقراری روابط زناشویی)، تقسیم می گردد ، در خصوص زوجه ، قانونگذار آثاری را در صورت اثبات عدم تمکین مترتب دانسته است که شامل اسقاط پرداخت نفقه، حق بر ازدواج مجدد زوج می گردد.
  در این خصوص چنانچه تمکین زوجه سابقاً اثبات گردیده باشد نظیر آنکه زوجه باکره یا دوشیزه نباشد، بایستی قایل به این مهم باشیم که زوج از زمان عقد(قبل از صدور اجراییه) متعهد به پرداخت نفقه می باشد و اجراییه مبتنی بر عدم تکمین زوجه اثر قهقهرایی ندارد و زوج متعهد به پرداخت نفقه تا زمان صدور اجراییه خواهد بود.


  در این خصوص رایی از شورای حل اختلال شهرستان مشهد مشاهده گردید که متاسفانه راه ناصوابی را پیموده بود که مطابق دریافت حکم بر عدم تمکین زوجه، زوج تکلیفی بر پرداخت نفقه نخواهند داشت که در این راستا لایحه دفاعیه تمکین برای احدی از مراجعین تنظیم گردید که بشرح ذیل تقدیم می گردد:

  ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد
  باسلام
  احتراماً در خصوص دادنامه خلاف بشماره......... مورخ.... صادره از شعبه 12 شورای حل اختلاف شماره یک مشهد مستند به جهات الف و ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی ضمن تقاضای نقض دادنامه و واخواهی بعمل آمده از سوی زوج به استحضار می رساند:
  1-آنچنانچه تجدیدنظرخوانده محترم اقرار و اذعان دارد، زوج اعلام می نماید اینجانب تا قبل از صدور اجراییه عدم تمکین، خویش را تماماً به انجام می رسانیده ام تا آنجا که اینجانب از حالت دوشیزگی خارج و چندین سال نسبت به تمکین نامبرده اقدام نموده ام.بعبارت دیگر مراتب تمکین در حق زوج به تایید ایشان رسیده است فلذا وفق قاعده فقهی « استصحاب» مراتب تمکین بقوت خود باقی خواهد گردید و نمی توان برخلاف موازین حقوقی مبادرت به صدور حکم نمود.
  2-نکته حایز اهمیت در این خصوص عطف به ماسبق دانستن دادنامه عدم تمکین نسبت به چندین سال قبل از آن و در نتیجه عدم تعلق نفقه از زمان عقد می باشد. بعبارت دیگر به زعم شورای حل اختلاف، چنانچه زوجه بعنوان مثال پس از 10 سال تمکین به لحاظ رفتارهای زوج، مبادرت به تمکین ننماید، شورای حل اختلاف اعلام می نماید که زوجه از شروع زندگی مشترک هیچگونه تمکینی ننموده و در نتیجه مستحق نفقه نخواهد بود که بدیهی است چنین استدلالی بر خلاف حقوق مکتسبه زوجه و برخلاف منطق و اصول حقوقی است.
  3-دادنامه صادره در تعارض صریح و مسلم با اقرار زوج دایر بر وجود رابطه زناشویی حکایت دارد و زوج هیچگنه دلیل پرداخت دایر بر اثبات پرداخت نفقه ارایه نمی نماید.
  4- آثار ناشی از صدور دادنامه الزام به تمکین جنبه تاسیسی دارد و پس از صدور اجراییه ، حق ازدواج مجدد و اسقاط نفقهبه همراه خواهد داشت و در نتیجه نمی توان چنین آثاری را به زمان قبل از صدور دادنامه و اجراییه تسری دارد.

 • طلاق به درخواست مرد (زوج)

  طلاق به درخواست زن (زوجه)

  توافق زوجین برای طلاق.

 • هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 95/61 به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد.

 • قانونگذار ایران در ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای وی، مسکن على حده اختیار نماید؛ ضرر شرافتي موضوع این ماده را بیم زن دانسته اند از آن که «در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابران جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایت را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.

 • دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور ­صدور اجرائيه عليه شوهر مقيم خارج از کشور

   

   kharejii
  اجرای اجرائيه در خارج از کشور
  نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

  52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

  1-مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی ميرود و در آنجا سکونت مينمایدهرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضرب طلاق هم نشود٬ آیا همسرش ميتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه ميتواند بصرف ترک خانواده از ناحيه شوهر٬ گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ به هر صورت ترتيب حل قضيه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقيم شده باشد چيست؟

  2-در چنين شرایط آیا زن ميتواند عليه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ٬ دادسرای محل سکونت زن صالح برسيدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
  در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا ميتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬ اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا ميتوان اموالی را که درکشور خارجی محل اقامت خود دارد٬ برای توقيف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتيب عمل در این حال چگونه است ؟
  اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کميسيونهای مشورتی آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی کيفری
  پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهيه و اعلام داشته است
  با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است:
  1-در صورتیکه یکی از زوجين مقيم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيکه درایران مقيم است صلاحيت رسيدگی داردهر یک زوجين که در ایران مقيم باشد٬ ميتواند عليه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید
  2-در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معين شده باشد٬ دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ٬ دادسرای محل سکونت زوجه برای رسيدگی به بزه ترک انفاق صلاحيت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربيگانه مرتکب ترک انفاق گردد٬ حسب اصول آئين دادرسی کيفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحيت رسيدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نيزصلاحيت رسيدگی به کليه دعاوی خواهان مقيم ایران بر مبنای خصائص وویژگيهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاء می شود.
  3-برای مطالبه مهریه ٬ زن ميتواند تقاضای صدور اجرائيه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ٬ دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسيدگی به آن تابع مقرراتقانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسيدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيکه یکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد٬ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقيم است صلاحیت رسیدگی دارد.
  و اما تامين اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ٬ در صورتی ميسر است که بين ایران وکشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد

  دکتر علی رفیعی

  وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل طلاق

 •  

 • با هم نگاهی به شروط 12 گانه ضمن عقد خواهیم پرداخت.

 • در مواقعی که زوج و زوجه برای مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق با هم همکاری نکنند، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاقو ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

 • طلاق به معنای گشودن گره و رها کردن است. همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله زن یا شوهر است. باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

   


 • طلاق به معنای گشودن گره و رها کردن است. همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله زن یا شوهر است. باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

   

 • طلاقو علل آن بسیار متنوع ایت با این حال مواردی از طلاقهستند که در برگیرنده درصد بزرگی از طلاقها می باشند به عنوان مثال اولین علت اصلی طلاقدر جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.

 • دفتر حقوقی موکل : در زندگی زناشویی ممکن است یکسری مشکلات و مسایلی پیش اید که ادامه زندگی را برای مرد یا زن با مشکل روبرو سازد. همین مسایل ممکن است باعث شود که مرد یا زن تصمیم به طلاق و جدایی بگیرند. در صورتی که مرد خواستارباشد می تواند با پرداخت تمام حقوق زن، او را طلاق دهد. چون طبق قانون و شرع طلاق به دست مرد است و می تواند هر زمان که بخواهد زن را طلاق دهد. 

  تحت چه شرایطی زن می تواند درخواست طلاق دهد؟
  وکیل طلاق: اگر زن خواستار طلاق باشد نمی تواند دعوای طلاق اقامه کند مگر در سه مورد:
  1-به استناد قانون مدنی زن در صورتی که در موقعیت عسروحرج باشد می تواند با اثبات عسروحرج خود در دادگاه، درخواست طلاق و صدور حکم طلاق کند.
  منظور ازعسروحرج یعنی؛ رفتار یا اقدامی از طرف مرد صورت گیرد که زن را در سختی و مشقت قراردهد و ادامه زندگی را برای او دشوار سازد. موارد عسروحرج می تواند متعدد باشد و تشخیص این موضوع با دادگاه خواهد بود.
  2- همچنین زن در صورتی که بتواند ثابت کند که شروط ضمن عقد نکاح، محقق شده است می تواند تقاضای طلاق را مطرح کند.
  منظور از شروط ضمن عقد شروط 12 گانه ای است که در سند ازدواج ذکر شده است و مرد در روز جاری شده عقد ان شروط را امضا نموده است. مثلا دریکی از شروط بیان شده است که در صورتی که مرد به مدت 6 ماه نفقه پرداخت نکند، یا درصورتی که مرد به 5 سال حبس محکوم شود و حکم در حال اجرا باشد زن می تواند اقدام به طلاق کند.
  3-اگر زن از طرف مرد وکالت بدون قید و شرط درطلاق داشته باشد می تواند به موجب ان وکالت، دعوای طلاق را مطرح کند.
  منظور از وکالت در طلاقچیست؟
  الو وکیل: منظور از وکالت در طلاق؛ یعنی مرد به زن وکالت می دهد تا هر زمان که خواست از دادگاه تقاضای طلاق کرده و خود را مطلقه نماید ونیازی نیست تا زن عسروحرج یا شرطی را ثابت کند. در واقع طلاق حق مرد است ومرد می تواند خود شخصا این حق را اعمال کرده و زن را طلاق دهد یا اینکه به زن وکالت دهد تا زن به وکالت از مرد هر زمان که خواست خود را طلاق دهد.
  البته اعطای وکالت در طلاق از طرف مرد به این معنی نیست که مرد دیگر حق طلاق نداشته و نمی تواند زن را طلاق دهد.
  تشریفات طلاقاز سوی زوجه برمبنای وکالت به چه نحو است؟
  در صورتی که زن از طرف مرد وکالت در طلاق داشته باشد با تقدیم دادخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به دادگاه خانواده دادگاه حکم به طلاق خواهد داد وعلی رغم طلاق توسط زن نصف دارایی مرد و اجرت المثل و مهریه و سایر حقوق قانونی به زن تعلق خواهد گرفت.

   

  همه چیز را در خصوص طلاق بدانيد|دفتر حقوقی موکل

  اقسام وکالت در طلاق چست ؟
  وکالت در طلاق ممکن است به دو صورت داده شده باشد. گاهی مرد در ضمن خود سند نکاح به زن وکالت در طلاق می دهد. این امر ممکن است یا هم زمان با اجرای صیغه طلاق درسند نکاح نوشته شود و یا اینکه بعد از جاری شدن عقد نکاح، زوجین به دفتر ازدواج مراجعه کرده و چنین شرطی را در سند ازدواج اضافه کنند. از انجایی که عقد نکاح عقد دایمی محسوب می شود وکالت در طلاقی هم که در ضمن ان داده می شود، لازم می شود. یعنی مرد نمی تواند زن را از وکالت عزل کند.
  گاهی ممکن است در ضمن عقود دیگری غیر از نکاح چنین وکالتی به زن داده شده باشد. مثلا درعقد بیع که عقدی لازم است زن در ضمن اینکه مالی را به مرد می فروشد و یا مالی را از او خریداری میکند، شرط می کند که از طرف مرد وکیل در طلاق باشد و بتواند هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. پس اگر وکالت در طلاق درعقود لازم داده شده باشد مرد حق عزل زن را ندارد ولی اگر در ضمن عقود جایز وکالت داده شده باشد مرد هر زمان می تواند زن را عزل کند که در این صورت زن دیگر حق طلاق نخواهد داشت. مثلا ممکن است زوجین به یکی از دفاتر اسناد مراجعه نمایند و مرد حاضر شود در قبال بخشش مهریه وکالت در طلاق را به زن اعطا نماید. چون چنین عقدی جایز است مرد هر زمان بخواهد زن را عزل کند مگر اینکه در ضمن ان عقد بیان شود وکالت در ضمن عقد خارج لازم اعطا شد. در این صورت دیگر مرد حق عزل نخواهد داشت ولی برخی از قضات همچنان چنین عقدی را جایز می دانند چون عقد خارج لازم را که معلوم نیست چه عقدی بوده است را معتبر نمی دانند .
  در این خصوص پیشنهاد می گردد به لحاظ پیچیدگی مباحث وکالت در طلاق، از وکلای دادگستری مشورت گیرید.

  در این خصوص میتوانید مقالات زیر را مطالعه نمایی.

  جزییات نحوه ثبت دادخواست‌های طلاق توافقی در استان تهران |دفتر حقوقی موکل

  طلاق توافقی چه تفاوتی با انواع طلاق دیگر دارد؟| دفتر حقوقی موکل

  نویسنده: دکتر علی رفیعی- وکیل امور خانوادگی
  - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
  - دفتر حقوقی موکل و سامانه مشاوره حقوقی « الو وکیل» ، از جمله ارایه دهندگان خدمات حقوقی تخصصی بشمار می آید که به شما کمک می کند مشکلات و مسائل حقوقی خود را در قالب « ارائه مشاوره حقوقی، خدمات آنلاین حقوقی، قبول وکالت و ارائه دانش حقوقی در موضوعات حقوقی» برطرف سازید.
  - با عنایت به پیچیده تر شدن موضوعات و مسایل حقوقی و بهره گیری طرفین دعوی از وکلای دادکستری و توجه به این مهم که تعیین سناریو و استراتژی دفاع،سهم بسزایی در پیشبرد و موفقیت در مطالبه حق دارد که در نتیجه ضرورت بهره گیری از وکلای توانمند ، مسلط ، امین و دلسوز را دوچندان می نماید ، در این راستا وکلای ما ضمن آنکه از زبده ترین و کارشته ترین حقوقدانان در شاخه های متعدد حقوقی همچون امور حقوقی، ملکی، خانوادگی،طلاق توافقی، کیفری، علایم تجاری، چک و... بشمار می آیند ، از حیث رعایت امانت و مصلحت موکلین، خود را مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای و ارتباط مستمر با موکلین از شروع تا خاتمه پرونده می دانند و کارنامه موفق ما از حیث صدور آرای موفق از مراجع قضایی، اقرار و اذعان موکلین سابق و معرفی به اشخاص جدید، خود گواهی است بر آنچه ذکر گردید.
  - همچنین چنانچه مدنظر شما صرفاً بهره گیری از خدمات مشاوره حقوقی سریع توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد، می توانید از سامانه مشاوره حقوقی همراه دفتر حقوقی موکل که تحت عنوان « الو وکیل » اشتهار یافته و خدمات خویش را تحت این عنوان به هموطنان در سراسر جهان ارایه می گردد بهره مند گردید و تفاوت را احساس نمایید.
  - جهت انتخاب کوتاه ترین مسیر و راهکار پرونده خویش با ما در ارتباط باشید.
  - ما برای احقاق حقوق شما می جنگیم....

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید