bigraphydr

banner2

ابطال ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده از این رو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در ماده 41 اینگونه مقرر می نماید:

 

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت با ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود. هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع از استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.

 

همچنین به موجب قانون فوق، چنانچه علامت ثبت شده حداقل به مدت سه سال کامل از تاریه ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع مورد استفاده قرار نگیرد قابل ابطال خواهد بود. «این ماده اثبات عدم استفاده از علامت را ظرف سه سال گذشته به عهده ذینفع و خواهان دعوای ابطال گذاشته است که این امر با توجه به این که امر عدمی قابل اثبات نیست و برخلاف قاعده نافی را نفی کافیست می باشد صحیح به نظر نمی رسد و بهتر بود قانونگذار اثبات استفاده از علامت را به عهده مالک علامت یا خوانده دعوای بطلان قرار می داد»

 

با توجه به ماده 147 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 ابطال ثبت علامت در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد. رای نهای صادره مبنی بر ابطال علامت ثبت شده توسط دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می شود و مرجوع مزبور موظف است مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی