چک ضمانت

 • وقتی قراردادی بسته می‌شود که موضوع آن، انجام کار یا ساختن چیزی است. همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تأخیر داشته باشد، همچنین احتمال دارد که پس از اجرای قرارداد، مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است؛ بنابراین، در این میان، پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود.

 • (96/04/03) افزایش چک‌ برگشتی به یکی از معضلات نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است و عمده ترین دلیل این مساله به باور عموم کارشناسان پولی و مالی به ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک‌ها، رکود اقتصادی و به هم خوردن چرخه تامین مالی برمی‌گردد. تازه‌ترین گزارش‌ها از مبادلات چک در سال 95 نشان می‌دهد از مجموع  ۱۲۴ میلیون چک مبادله شده در این سال، ۱۷ میلیون چک بانکی برگشت خورده است.

 • اگر شخصی 100میلیون تومان چک ضمانت نزد شخصی گذاشته باشد در حالی که 80میلیون بیشتر پول بدهی نداشته است و چک به روز نبود و چک ضمانت بوده باشد ولی در دادگاه محکوم شود؛ راهکاری برای پیگیری حقش وجود دارد یا خیر.

   
 • کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

 • زمانی که فردی در یک شرکت یا موسسه معتبری شروع به کارمی نمایید ممکن است کارفرما جهت تضمین و اطمینان حاصل کردن از اینکه فرد متقاضی مسولیت خود را به خوبی انجام میدهد و در نگهداری اطلاعات و اسرار شرکت یا ادره مربوطه کوشا است از متقاضی بابت تضمین کار درخواست چک یا سفته ای جهت تضمین کار بخواهد.

   

  در ادامه به بررسی جوانب و عواقب صدور چک یا سفته تضمینی خواهیم پرداخت:

  saftee
  چکو سفته بابت تضمین کار چیست؟
  از منظر کارفرما اگر این موضوع را بررسی کنیم در صورتی که وی در هنگام عقد قرارداد با متقاضی تضمینات لازم را دریافت نکند برای جبران خسارت یا رسیدن به اصل پول خود باید دادخواست داده و متحمل هزینه های گردد اما اگر در ضمن قرارداد چک یا سفته ای بابت تضمین کار بگیرد این چک دارای ویژگی های می باشد که چک تضمینی را معمولاً بدون تاریخ می گیرند. با توجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است، این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است. اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد
  بنابراین صاحبکار (متعهدله) می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را تاریخ دار کرده و با صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجراییه را تقاضا کند. به عبارت دیگر باز هم مشکلات طرح دعوی بر عهده متعهد است.و بهترین راه حل مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می باشد تا متعهد به بن بست نرسد.
  در رابطه با سفته نیزوقتی تضمین پیش پرداخت سفته باشد، صاحبکار (متعهدله) ناچار است برای وصول آن اقدام به واخواست کردن سفته کرده و سپس با طرح دعوی درصدد مطالبه وجوه اقدام نمایید . پس در این حالت بار طرح دعوی بر عهده صاحبکار (متعهدله) است و متعهد از مزایای خوانده ی دعوی استفاده می کند.
  چک و سفتهبابت حسن انجام کار به چه معناست؟
  تصور نمایید که ساختمانی در حال ساخته شدن می باشد و متعهد له از کارایی و استحکام ساختمان اطلاعی نداشته وناچار است تضمینی از سازنده یا پیمانکار دریافت کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتواند از سازنده یا پیمانکاردرخواست جبران خسارت نمایید در اینجا بهترین گزینه استفاده از چک یا سفته بابت تضمین کارو همچنین مشاوره با وکیل چک و سفته می باشد.اما در هنگام صدور چک وسفته باید به نکاتی توجه کرد:
  1-حتماً در قرارداد اصلی، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر نمایید
  2-در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید ذکر گردداگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج کنید.
  3-حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر شود؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قراردادو...
  4-اینکه سفته چطور نوشته شود که قابل سو استفاده نباشد : بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید گرددو کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسد.
  5-همچنین در قرارداد هم ذکر گرددکه سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکندو نسبت به وصول وجه آن اقدام کند، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می گردد.
  6-عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت بوده و قابل شکایت توسط وکلای مجرب موسسه موکل می باشد.

   

 • رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

 • اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می‌شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟

 • چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

 • (1396/01/30) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف حبس زدایی در حالی 6 مرداد ماه سال 94 به تصویب رسید که محاکم قضایی با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالی روبرو بود و از دیگر سو نیز محکومان مالی زیادی به واسطه عدم پرداخت دیون خود در زندان به سر می‌بردند.

 • ‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید درتاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
  ‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجهنقد داشته باشد. ‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :


  ‌ماده 3 مکرر -چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصولاز‌بانک خواهد بود.


  ‌ماده 3 -ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :


  ‌ماده 7 -هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
  ‌الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌بهحبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون(000 000 50)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد بهحبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شدو درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغمندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
  ‌تبصره -این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروعو یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب1355.4.16حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
  ‌تبصره -میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک-مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -خواهد بود. ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  ‌ماده 13 -در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
  ‌الف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
  ‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چکمقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ‌ماده 6 -ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
  ‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامیحسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامهبانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهمبه ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگریتعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد. ‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
  و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شوراینگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
  ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید