bigraphydr

banner2

دعاوی منع استفاده از علائم تجاری |دفتر حقوقی موکل

چنانچه خوانده از عین علامت یا شبیه علامت خواهان استفاده نماید ذینفع علاوه بر شکایت کیفری می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی از ادامه فعالیت خوانده جلوگیری نماید و رویه قضایی در ایران چنین دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی؛ به نفع خواهان رای صادر می نماید .

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

غالبا طرح دعاوی منع استفاده از علائم تجاری از سوی دارندگان علائم تجاری زمانی به عمل می اید که راهکار کیفری بنا به جهاتی از جمله فقدان علم و عمد در نقض علامت تجاری ؛ معدود باشد . به عنوان مثال مالک علامت معروفی که علامت خویش را در ایران به ثبت نرسانده است ، با عنایت به اینکه حمایت کیفری مختص علائم تجاری ثبت شده ای ، برای اینکه مانع از استفاده غیر قانونی دیگران شود نا گریز از طرح حقوقی منع استعمال خواهد بود .

نمونه پرونده :

شرکت خواهان به استناد ثبت دو علامت تجاری تحت عنوان جوینت ار ایکس و جوینت ایکس ار در طبقات 3، 5، 10،35،29 ادعا نموده که خوانده از علامت بسیار مشابه جوبنت رکس استفاده می نمادید که باعث گمراهی مصرف کنندگان می گردد و در مقام دفاع وکیل خوانده که خواهان علامت های کذکور به عنوان کالاهای انواع دارو ثبت حال اینکه محصول خوانده مکمل غذایی است در پاسخ به این ادعای خوانده وکیل خواهان اظهار داشته که مکمل های غذایی نیز در همان طبقات مذکور در تصدیق ثبت خواهان قرار می گیرند که این امر نیز در استعلام اداره ثبت علائم تایید شده است . لذا به لحاظ ارتباط کالاها وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متصور است . لذا به استناد ماده 31 و 40 و 60 قانون مذکور و حکم به نفع استفاده خوانده از علامت تجاری جوینت رکس صادر و اعلام می گردد .

 

تعلیل رای دادگاه :

الف) با توجه به این موضوع که طبق مدارک ارائه شده توسط خواهان؛ خوانده اقدام به پخش مکمل های غذایی و دارویی با علامت مشابه جوینت رکس نموده است و اساسا در نظر عرف و مصرف کننده عادی ؛ مکمل های دارویی مثل ویتامین ها و کلسیم و غیره که در داروخانه ها به فروش می رسند دارو است و عامه جامعه و مصرف کننده های عادی این کالا را با تجویز پزشک یا به سبب بیماری یا جلوگیری از بیماری از داروخانه خریداری می کنند و مصرف می کنند این کالاها با کالاهای خواهان دارای ارتباط است دو وقوع استباه برای مصرف کنندگان قابل تصور است و این امر به منافع مالک علامت تجاری لطمه زده و طبق ماده 21 حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصصاص دارد که ان علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد . رای دادگاه صحیح بوده است .

ب) در دعاوی منع خوانده از استفاده از علامت تجاری قانون گذار علاوه بر اینکه این مورد در جرائم شناخته و در مواردی که این عمل یا سوءنیت انجام می شود جرم نیز است . مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در مواردی که به دلیل عدم احراز سوئنیت عمل مذکور را نتوان جرم تلقی نمود یا به یکی از دلایل مربوط به ایین دادرسی کیفری مثلا فوت مشتکی عنه قرار موقوعی تعقیب صادر گردد این امکان وجود دارد که ذینفع طبث ماده 31 و 40 و 60 قانون مذکور از انجام هرگونه عملی که بدون موافقت مالک صورت می گیرد و ناقض حقوق ناشی از ثبت مالک باشد با تقدیم دادخواست حقوقی تحت عنوان منع خوانده از استفاده از علائم تجاری یا طرح صنعتی یا اختراع از نقض حقوق خود جلوگیری نماید به شرطی که عمل خوانده چه از نظر ماهیت علائم تجاری مشابه یا عین علامت خواهان باشد و همچنین کالاها نیز ار یک نوع یا دارای ارتباط یا یکدیگر باشند و برای مصرف کننده عادی ایجاد گمراهی و فریب در مبدا تولید نمایند .

 بیشتر بخوانید

نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی